نام پروژه اجرای ساختمان اداری با مساحت 17500 متر مربع در محدوده میدان ونک
کارفرما مهام گستر
زمان‌بندی پروژه 1398