پروژه احداث خط تولید قطعات فشار ضعیف به صورت  اتوماتیک برای اولین بار در ایران با ظرفیت تولید 2 میلیون قطعه در ماه با هدف تامین نیاز کل کشور و کشور های همسایه ایران منجمله روسیه، ترکیه، عراق، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان و  ارمنستان جهت رونق تولید داخلی بر پایه اقتصاد دانش بنیان به دستور مقام معظم رهبری، خودکفایی و جلوگیری از خروج ارز و افزایش صادرات و ارز آوری به کشور و به کار گیری نیروی جوان و متخصص ایرانی

نام پروژه احداث خط تولید قطعات فشار ضعیف به صورت صد در صد اتوماتیک
کارفرما مهام گستر
زمان‌بندی پروژه 1397 الی 1399