پروژه احداث خط تولید قطعات فشار ضعیف به صورت اتوماتیک با ظرفیت 2 میلیون قطعه در ماه