بخش انرژی

برای خودروهای هیبریدی و برقی

رله HVDC در ماژول هایی با کارکردهای مختلف ، در وسایل نقلیه با انرژی جایگزین استفاده می شود .

 

رله های ولتاژ بالا  H1 به ترتیب نقش تعویض و انتقال جریان را در انتهای DC \ AC ایفا می کنند .

سیستم توزیع برق ولتاژ کم ، راه حلهای پشتیبانی از سیستم های تولید انرژی فتوولتائیک در محیط های مختلف را ارائه می دهد .