بخش صنعت

برای خودروهای هیبریدی و برقی

رله HVDC در ماژول هایی با کارکردهای مختلف ، در وسایل نقلیه با انرژی جایگزین استفاده می شود .

 

سیستمهای کنترل صنعتی و کمک صنعتی  MGD  به طور گسترده ای در محصولات صنعتی مانند PLC و  تجهیزات جانبی و ماشین آلات و تجهیزات صنعتی ، بالابر (پله برقی ، آسانسور مسافر) ، مبدل فرکانس ، کنترل حلقه ایمنی صنعتی ، تعویض خط سیگنال

کنترل و غیره ، به منظور تحقق بخشیدن به  نیازهای  کنترلی مختلف تحت شرایط مختلف بارگیری ،  قابل استفاده است .

 

ind.jpg

برای خودروهای هیبریدی و برقی

رله HVDC در ماژول هایی با کارکردهای مختلف ، در وسایل نقلیه با انرژی جایگزین استفاده می شود

MGD به عنوان یک تامین کننده پیشرو در جهان برای راه حل مؤلفه  های کنترلی ، می تواند محصولاتی ایمن ، قابل اعتماد ، دقیق و کارآمد مانند رله محفظه بالابر را ارائه دهد ،

 رله ایمنی ، کنتاکتور ، کانکتور که در سیستم کنترل انواع آسانسور مسافر ، پله برقی و آسانسور در اندازه بزرگ و کوچک مورد استفاده قرار می گیرد ،یک محیط آسانسور ایمن و کنترل پذیر جامع. ایجاد می نماید.

lift.jpg