بخش اطلاعات دیتاسنتر

برای خودروهای هیبریدی و برقی

رله HVDC در ماژول هایی با کارکردهای مختلف ، در وسایل نقلیه با انرژی جایگزین استفاده می شود .

با توسعه محاسبات ابری اینترنت ، تقاضای داده های بزرگ در همه جا وجود دارد ، در دهه آینده ، مراکز داده  نسبت به امروز تا سه برابر توان بیشتر استفاده خواهند کرد .

data_main.jpg