تابلوی فشار قوی معمولاً انتقال و توزیع سراسری نیروی برق بین شهرها و مسافت‌های طولانی را میسر می‌سازد و از پست‌های متداول آن می‌توان از خطوط 63، 110، 132، 230 و 400 کیلوولت نام برد.