کلیدهای جدا کننده سری UEG5 در شبکه‌های توزیع با فرکانس 50 هرتز AC، ولتاژ عملکرد 400 ولت و جریان نامی تا 1600 آمپر  به‌کاربرده می‌شوند. این کلیدها به منظور ایزوله‌سازی الکتریکی و همچنین ایجاد وقفه و اتصال مدار و بار استفاده می‌شوند.

مشخصات فنی:

  • محدوده جریان نامی 63 تا 1600 آمپر
  • ولتاژ عملکرد نامی 400 ولت AC
  • ولتاژ عایقی نامی 750 و 1000 ولت
  • ولتاژ نامی تحمل ضربه 6 و 10 کیلوولت
  • درجه حرارت محیط برای کارکرد معمولی  5- تا 40 درجه سانتی‌گراد
  • ماکزیمم ارتفاع محل نصب 2000 متر از سطح دریا
  • ماکزیمم رطوبت نسبی برابر 90% در صورت عدم وجود باران و برف